Firma

Firma noastră este o firmă tânară pe piața de aplicații software, dar beneficiind de o echipă puternică formată pe de o parte, din ingineri de sistem cu experiență de 10-15 ani de proiectare în industria aeronautică, iar pe de altă parte din tineri profesioniști specializați în proiectare soft utilizând cele mai noi și flexibile limbaje de programare Visual C, C++, Visual Basic, Delphi, Java.

Deviza noastră

Orice beneficiar trebuie să devină un agent de publicitate pentru produsele noastre !

Misiunea Noastră

 • Să dezvoltăm aplicatii software performante care să îmbunătătească dinamica afacerilor si implicit să aducă beneficii, în organizatiile comerciale, industriale si de servicii, în functie de particularitatile clientului si de specificul aplicatiei solicitate;
 • Să oferim solutii la cerintele actuale ale pietei romanesti, prin proiectarea, dezvoltarea și implementarea de aplicatii software specifice, care să permită urmărirea evolutiei afacerii, indiferent de mărimea ei;
 • Să realizăm aplicatii care să răspundă asteptărilor clienților noștri cu asigurarea unui înalt standard de calitate.
  • Să realizăm sisteme informatice integrate care să permită clientilor nostri să-si modernizeze manageriatul prin:
  • asigurarea trasabilitatii informatiei si deciziilor;
  • evidențierea elementelor de cost, (a dinamicii valorii acestora si a ponderii acestora), în scopul identificării elementelor cu pondere semnificativă si actionării asupra acestora cu precădere, astfel incât beneficiarul să-și optimizeze gestiunea costurilor si să evite stresarea inutilă a propriei structuri
  • asigurarea premiselor de obiectivare a manageriatului și a aplicării sistemului de conducere cu delegare de responsabilităti, prin introducerea de metrici.

Caracterizarea produselor noastre

Produsele noastre oferă beneficiarilor soluții care răspund la următoarele cerinte :

 • să fie rapide;
 • să fie relativ ieftine;
 • să presupună costuri minime de implementare;
 • să presupună efort minim de operare (introducere date) oferind maximum de posibilitati de analiză și decizie cu minimum de date de intrare;
 • să fie prevăzute cu interfete prietenoase;
 • să permită beneficiarului libertatea de reconfigurare în timp a rapoartelor și a caracteristicilor elementelor gestionate de sistemele informatice ofertate;
 • să fie permanent în pas cu evolutia nivelului tehnologic;
 • să asigure trasabilitate pentru procesele gestionate

De Ce ne-am propus aceste caracteristici pentru produsele noastre ?

 • pentru că mediul de afaceri are o disponibilitate redusă de a recunoaste valoarea produselor software, hotărându-se greu să investească în astfel de produse, iar atunci cand o face:
  • îl vrea « ieri » operational;
  • are tendinta de a impune un număr mare de cerinte fapt care duce la debalansarea echilibrului între timpul și energia afectată analizei în detrimentul sintezei;
 • pentru că odată cu utilizarea produselor firmei, beneficiarul îsi va modifica orizontul de asteptare cu privire la propria structură și va dori să-și optimizeze propria organizație;
 • pentru a crea beneficiarului posibilitatea asigurării feed-back-ului pe proces și pentru a acoperi cerintele impuse de sistemele AQ

Cum am atins dezideratele ?

 • minimizând costurile de proiectare prin:
  • acordarea atentiei principale proiectelor de sistem, acestea fiind gândite în asa fel încât părți importante ale unui proiect aplicatie să fie folosite și în alte aplicatii;

  • elaborarea unui proiect de sistem numai după expertizare atât la beneficiar cât și la alte structuri cu profil similar;
  • elaborarea proiectelor ca sisteme deschise care să poată fi înglobate în întregime sau în parte în sisteme informatice integrate;
  • standardizarea internă a soluțiilor tehnice și a bazelor de date si modularizarea proiectelor astfel încât modulele de program să poată fi folosite de la o aplicatie la alta cu eforturi minime de proiectare;
 • prin stabilirea de PARTENERIATE PERMANENTE cu beneficiarii și urmărirea atentă a produselor în exploatare;
 • prin up-gradarea periodică a produselor odată cu evolutia tehnologică a platformelor de proiectare

Informații pentru contactare

Telefone
0745 24 42 60; 0724 55 11 84; 0766 48 19 74
FAX
40.34.14.67.56
Adresa  
Bacau, str. Ana Ipatescu, 6-A-12
E-mail
Informații generale:Emil tdospinescu@gmail.com